Frågor och svar

9. Och hobbyfordon?

Det finns inte tillgängliga uppgifter om E10-bensinens lämplighet för alla bilmodeller i Finlands bilbestånd. Det gäller i synnerhet gamla modeller som inte längre produceras och till exempel olika hobbyfordon. En allmän regel är att E10-bensin inte ska användas i dem. En stor del av hobbyfordonen kan använda 98 E5-bensin. Förutsättningen för E10-bensinens lämplighet är alltid att alla delar av bränslesystemet motsvarar originalkvaliteten.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä