Frågor och svar

5. Finns det uppgifter om lämpligt bränsle i bilen eller i bilens manual?

I en bils användarhandbok finns i allmänhet ett omnämnande om de krav som ställs på bränslet i bilen ifråga. I nya bilars användarhandbok förutsätts allmänt att den använda bensinen skall vara godkänd enligt standarden EN228. All bensin som för tillfället finns tillgänglig för bilar fyller kraven i ifrågavarande standard. Ingenting specifikt sägs nödvändigtvis om E10-bensinen.

Då man bedömer om en bensinkvalitet passar en specifik bil måste man också ta bensinens oktantal i beaktande. Bensinkvaliteten 95 E 10 lämpar sig för alla nya bilar som sålts i Finland sedan år 2012 förutsatt att bilens krav på bensinens oktantal är högst 95.

Förutom i användarhandboken finns information om det bränsle som kan användas i bilen ofta nära påfyllningsöppningen för bränsle, exempelvis på insidan av locket till påfyllningsöppningen. Om inte bilens krav gällande den använda bensinens oktantal framgår ur användarhandboken eller i övrigt hittas bland de märkningar som tillverkaren gjort kan man ta reda på det genom att kontakta en auktoriserad återförsäljare för det ifrågavarande bilmärket.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä