Frågor och svar

4. Var får man information om huruvida E10 eller de andra nya bränsletyperna lämpar sig för bilen?

Tillförlitliga uppgifter ges av biltillverkaren. Den här sidan ger bilbranschens samlade information om E10-bensinens lämplighet för de vanligaste bilmodellerna. Information om de mer sällsynta bilmärkena får man säkrast från de bilaffärer som representerar det aktuella bilmärket och av importören.

Ett bränsle med höginblandning av etanol, 50-85 volymprocent, och återstoden motorbensin (E85) lämpar sig enbart för så kallade flexifuel-bilar. I dessa finns ett system som kan identifiera bränslets etanolhalt och anpassa bilens tändnings- och bränslesystem till det bränsle som används. Bränslesystemen i dessa bilar har tillverkats av material som tål höginblandning av etanol. Flexifuel-egenskapen framgår av bildokumenten. I oklara fall kan man kontakta bilaffärerna som representerar märket eller importören av märket.

Normalt dieselbränsle utan särskild märkning kan användas i alla dieselfordon. Om dieselbränslet har en märkning om att det innehåller speciellt mycket (över 7 %) biodiesel av estertyp (FAME), ska lämpligheten i första hand kontrolleras i bildokumenten och i oklara fall hos bilaffärerna som representerar bilmärket eller hos importören. Distributionsmätarna för denna typ av dieselbränsle får en särskild märkning.

I vilka motorer kan man tanka E10-bensin

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä