Frågor och svar

3. Varför höjdes etanolhalten just i 95-oktanig bensin?

Biobränslen måste öka mest bland produkter som används allra mest för att vi ska kunna uppnå de klimatpolitiska målen. På grund av tekniska begränsningar (tankar, pumpar) kan servicestationerna även framöver utan väldigt stora investeringar tillhandahålla i huvudsak två bensinkvaliteter, 95-oktanig och 98-oktanig bensin. Samma begränsningar gäller distributionssystemet även i vidare omfattning.

När etanol tillsätts i den vanligaste bensinen, 95-oktanig bensin, och etanolhalten förblir oförändrad i 98-oktanig bensin uppfylls de lagstadgade distributionsskyldigheterna och samtidigt ser man till att det finns en lämplig bensin för alla motorer.

Kravet på oktantal är det viktigaste när man granskar om bensinen är lämplig för en viss motor: i stället för lågoktanig bensin kan man använda bensin med ett högre oktantal, däremot inte tvärtom. Om 95 E10-bensin inte är lämplig för motorn är alternativet 98 E5. Avsikten är att bränsledistributionslogistiken fortsätter att vara så enkel och effektiv som möjligt, något som även ligger i konsumentens intresse.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä