Frågor och svar

21. Sker det några andra förändringar i utbudet av trafikbränslen?

Det finns många andra alternativa trafikbränslen än bensin och dieselbränsle. Det finns till exempel bränsle med höginblandning av etanol E85. Den kan innehålla hela 85 volymprocent etanol och resten motorbensin. Detta bränsle kan användas endast i flexifuel-bilar. Flera bränslealternativ väntas i framtiden när bilbeståndet förnyas.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä