Frågor och svar

20. Vad betyder märkningarna på servicestationernas bränslepumpar?

Tidigare var bensinpumparna märkta med 95E och 98E. Siffran anger oktankravet och bokstaven E kommer från ordet "Eurograde". När E10-bensinen kom ut på marknaden ändrades märkningarna på distributionsmätarna på följande sätt: siffran före bokstaven E anger fortfarande kravet på oktantal, bokstaven E betyder etanol och siffran efter bokstaven E anger den maximala etanolhalten i bränslet. Pumpmärkningarna fick dessutom ytterligare ny information.

Märkningen av E10-bensin är 95 E10. Här anger siffran 95 oktantalet, bokstaven E etanol och siffran 10 att bensinen innehåller högst 10 volymprocent etanol. På bensinpumpen finns en kort notering om lämpligheten: ”Moottoreihin, joissa voidaan käyttää 10 % etanolia sisältävää polttoainetta – För motorer som kan drivas med bränsle som innehåller 10 % etanol”.

Märkningen av E5-bensin är 98 E5. Här anger siffran 98 oktantalet, bokstaven E etanol och siffran 5 att bensinen innehåller högst 5 volymprocent etanol. På bensinpumpen finns en kort notering om lämpligheten: ”Kaikkiin bensiinikäyttöisiin moottoreihin – För alla bensindrivna motorer”.

I märkningen av bränslet med höginblandning av etanol E85, anger siffra 85 inte oktantalet utan den maximala etanolhalten i detta bränsle. Märkningen av etanolbränsle på bensinpumparna innehåller ingen information om kravet på oktantal. På bensinpumparna för detta bränsle finns en kort notering om lämpligheten: ”Etanolipolttoaine, ainoastaan etanoli/bensiiniajoneuvoihin (FFV) – Etanolbränsle, endast för etanol-/bensindrivna fordon (FFV)”.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä