Frågor och svar

2. Hur länge kommer bensin med max. 5 volymprocent etanol att finnas tillgänglig?

I början av 2011 höjdes andelen etanol i 95-oktanig bensin till högst 10 volymprocent. 98-oktanig bensin innehåller högst 5 volymprocent etanol. Den här 98 E5 -kvaliteten kan användas i motorer som inte kan använda bensinen 95 E 10. I praktiken är bilparken i Finland så gammal att 98 E5-bensin kommer att finnas tillgänglig ännu länge.

I Finland gav statsrådet i december 2012 en förordning, som förutsätter att 98 E5 bränslet finns att tanka åtminstone till årets 2018 slut. Utbudet av 98 E5 skall vara tillräckligt geografiskt sätt, men alla servicestationer behöver dock inte ha bensinen 98 E5 som utbud.

Pressmeddelande 18.04.2017: 98 E5-bensin hålls kvar på marknaden

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä