Frågor och svar

18. Säljer samtliga servicestationer alla typer av bränslen i fortsättningen?

I regel servicestationerna säljar två motorbensinkvaliteter:  95-oktanig och 98-oktanig bensin. En del servicestationer har bara en bensinpump och då är det servicestationens ansvariga aktör som beslutar vilken bensin som ska vara till salu. När E10-bensinen kom ut på marknaden betydde det generellt sett inte fler bensinpumpar på servicestationerna.

Utbudet av olika transportbränslen ökar under de kommande åren. I den nya situationen kommer inte varje servicestation nödvändigtvis att sälja alla bensin- eller andra transportbränslen som finns på marknaden.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä