Frågor och svar

17. Vilka kvalitetskrav ska transportbränslena uppfylla?

Utgångspunkten för kvalitetskraven på bensin och andra transportbränslen är EU:s direktiv om bränslekvalitet. Kvalitetskraven i direktivet som införts i den nationella lagstiftningen kompletteras av europeiska och nationella kvalitetsstandarder för transportbränslen. De fastställer minimikraven på en problemfri bränslefunktion. Enbart sådana transportbränslen som uppfyller kraven i direktiven och lagstiftningen får säljas i Finland.

De europeiska standarderna utarbetas av Europeiska standardiseringskommittén CEN. De bereds av experter i samarbete med olika parter, till exempel bränsleproducenter och motortillverkare. I Finland gäller kvalitetsstandarderna i form av SFS-EN-standarder. Den kvalitetsstandarden SFS-EN 228 ställer krav både på motorbensinen.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä