Frågor och svar

16. Behövs andra tillsatsämnen i bensinen när E10-bensin används?

Det behövs mindre mängder frostskyddsvätska i E10-bensinen än i bensinen, som har mindre etanolhalten.

Om bilen behöver tillsatsämnen för att skydda ventilerna, måste sådana användas oberoende av om bensinen är E5 eller E10. Behovet av smörjmedel i bensin för en tvåtaktsmotor är det samma som tidigare när det gäller E10-bensin.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä