Frågor och svar

15. Måste motorerna justeras för E10-bensin?

Om bilen har en trevägskatalysator och lämpar sig för E10-bensin, krävs inga justeringsåtgärder. I dessa bilar justeras blandningsförhållandet mellan bränsle och luft automatiskt, styrt av lambdagivaren.

Om bilen eller motorn inte har en trevägskatalysator och den lämpar sig för E10-bensin, kan en justering av förgasaren eller bränsleinsprutningen för ett något rikare blandningsförhållande i vissa fall bli nödvändig. Justeringen lyckas enbart med hjälp av mätinstrument.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä