Frågor och svar

12. Påverkar E10-bensinen bilens bränsleförbrukning?

Om bränsleförbrukningen mäts på traditionellt sätt i liter/100 km, förväntas en liten ökning av förbrukningen. Orsaken är att energiinnehållet i etanol utgör ca två tredjedelar av energiinnehållet i bensin. Det behövs således cirka 2 % mer E10-bensin än bensin med enbart 5 % etanol för att uppnå samma energimängd. I praktiken är skillnaden i bränsleförbrukningen så liten att man inte märker skillnaden vid normal körning. Körsättet har betydligt större inverkan på bränsleförbrukningen.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä