Frågor och svar

10. Vilken är situationen i fråga om biltävlingar?

I biltävlingar används alltid det bränsle som anges i reglerna för grenen. Vanligtvis är de normala handelskvaliteterna, således också E10-bensin, tillåtna.  Motorsportorganisationerna kan informera om E10-bensinen.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä