Frågor och svar

Frågor och svar

Också bränslena utvecklas hela tiden I den riktningen, att vägtrafikens koldioxidutsläpp minskar. Dethär är en del av den Europeiska och världsomfattande verksamheten för att bromsa upp klimatförändringen och utsläppsminskningen sker med att utöka utbudet och den vägen användningen av biobränslen.

I Finland har man tagit i bruk E10 bensinen som innehåller maksimalt 10 % etanol.

Här finner du svar på frågor som berör 95 E10 och 98 E5 bränslena.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä