E10-bensin
I början av år 2011 höjdes etanolhalten i 95-oktanig bensin i Finland för att biobränsleförpliktelserna för trafikbränslen ska uppfyllas. Ökad etanolhalt är ett sätt bland andra att tillgodose miljökraven i trafiken.

Mängden bioetanol i E10-bensin kan variera och vara högst 10 volymprocent.  Alternativt kan E10-bensinen innehålla också eter eller andra alkoholer som bränsledirektivet tillåter. E10 passar för största delen av alla bilar i bruk (se E10-bensinens lämplighet för bilar) som använder 95-aktiv bensin.

Det finns åtminstone två tillgängliga bensinkvaliteter: 95-oktaniga 95 E10 och 98-oktaniga 98 E5. Den sistnämnda kan innehålla max. 5 volymprocent etanol. Den passar för motorer som inte kan använda E10-bensinen. Det kan vara också andra bensinkvaliteter på marknaden.

Finlands bilpark är så gammal att bensin som innehåller max. 5 volymprocent etanol ska finnas tillgänglig många år framöver.

Bestämmelserna om distributionen av biobränslen i Finland innebär inte automatiskt att det i snabb takt införs ännu högre etanolhalter i bensin. Distributionsskyldigheten kan också framöver uppfyllas, t.ex. genom att tillsätta biokomponenter i diesel och använda större mängder etanolblandningsbränsle E85. Om en biokomponent är framställd ur hyggesavfall och andra avfallsbaserade råmaterial kan utsläppsminskningen beaktas dubbelt i uträkningarna ända till 2020.

Sedan början av 1990-talet har man i Finland använt olika typer av syrekomponenter i bensin. Lagen om främjande av biobränslen i trafiken trädde i kraft i början av år 2008. Efter det volymprocenten etanol i bensin var 0-5.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä