Pressmeddelanden
18.04.2017 12:00

98 E5-bensin hålls kvar på marknaden

I Finland säljs 98-oktanig bensin så länge det finns efterfrågan, meddelar Olje- och biodrivmedelsbranschen rf. Ingen lagstiftning förutsätter att produkten skulle dras tillbaka från marknaden.

Det har rått ett missförstånd om saken, då medierna har skrivit om det nationella programmet för distributionsnät för alternativa bränslen. Arbetsgruppens förslag färdigställdes i november 2016, och regeringen överlämnade lagförslaget till riksdagen i mars 2017.

I början av 2011 höjdes andelen etanol i 95-oktanig bensin i Finland till högst 10 volymprocent. 98-oktanig bensin innehåller högst 5 volymprocent etanol. Statsrådet gav en förordning, som förutsätter att 98 E5 bränslet finns att tanka åtminstone till årets 2018 slut. Även om lagen inte skulle omfatta en förpliktelse om att hålla kvar produkten på marknaden, skulle detta göras så länge det finns efterfrågan, konstaterar man vid Olje- och biodrivmedelsbranschen rf.

Målet med förordningen är att säkerställa att de som behöver 98-oktanig bensin som innehåller högst 5 volymprocent etanol till sina fordon har möjlighet att skaffa denna typ av bensin. Vid behov är det även möjligt att förlänga distributionsförpliktelsen som styrs av statsrådets förordning.

Både oktantalet och etanolinnehållet är av betydelse då man skall avgöra on en bensinkvalitet lämpar sig för en viss bilmodel. Kravet på oktanantal bör uppfullas och gränsvärdet för etanolinnehåll får inte överskridas. 95 E10 bensinen passar alla nya bilmodeller som sålts i Finland sedan 2012, under förutsättning att fordonet inte överstiger oktanen 95.

Närmare information för medierna:

Olje- och biodrivmedelsbranschen
vice verkställande direktör Pekka Huttula
tfn 040 503 9465


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä