Kysymyksiä ja vastauksia

Termien selityksiä

bensiini 95 E10

95-oktaaninen bensiini, jossa on enintään 10 til-% etanolia.

bensiini 98 E5

98-oktaaninen bensiini, jossa on enintään 5 til-% etanolia.

bi-fuel-auto

Auto, joka voi käyttää polttoaineena bensiiniä ja maa- tai biokaasua.

biopolttoaine

Nestemäinen tai kaasumainen liikenteessä käytettävä polttoaine, joka tuotetaan biomassasta.

CO2

Hiilidioksidi

EN 228

Eurooppalainen polttoaineen laatustandardi/normi. Määrittelee bensiinin laatuvaatimukset ja analysointimenetelmät.

energiasisältö

Polttoaineen palaessa moottorissa syntyy lämpöenergiaa. Syntyvän energian määrää kutsutaan polttoaineen energiasisällöksi. Usein energiasisältöä tarkastellaan tiettyä polttoaineen massa- tai tilavuusyksikköä kohden, esim. megajoulea litraa kohden (MJ/l).

etanoli

Etyylialkoholi

FAME

Biodieselkomponentti, lyhenne sanoista Fatty Acid Methyl Ester. Tarkoittaa kemiallisesti rasvahapon metyyliesteriä, joka sisältää happea. Tällaisia estereitä on erilaisia riippuen siitä, millaisesta rasvasta tai öljystä ne on valmistettu. FAME-dieselkomponenteista käytetään myös yleisnimeä biodiesel.

flexifuel-auto, FFV

Tulee sanoista Flexible Fuel Vehicle. Auto, jossa voi normaalin bensiinin vaihtoehtona käyttää korkeaseosetanolipolttoaineita tai näiden seoksia.

kolmitoimikatalysaattori

Bensiinimoottorien kanssa käytettävä katalysaattori. Muuntaa samanaikaisesti hiilimonoksidia, palamattomia hiilivetyjä ja typen oksideja haitattomiksi yhdisteiksi.

korkeaseosetanoli

Korkeaseoksinen etanolipolttoaine, joka sisältää 50-85 til-% etanolia ja loput moottoribensiiniä (esim. E85). Soveltuu flexifuel-autoihin.

korroosiovaurio

Vaurio, joka syntyy, kun vahingoittuva materiaali liukenee tai muuten reagoi ympäristön aineiden kanssa.

lambda-anturi

Happitunnistin auton pakosarjassa tai pakoputkessa. Mittaa pakokaasujen jäännöshappipitoisuutta ja ohjaa polttoaineen syöttöä.

leimahduspiste

Leimahduslämpötila. Alin lämpötila, jossa nesteestä erottuu niin paljon kaasua, että se muodostaa pinnan lähellä ilman kanssa seoksen, joka leimahtaa sytyttimen vaikutuksesta. Leimahduslämpötila on tyypillinen tunnusmerkki monille öljytuotteille.

oktaanilukuvaatimus

Auton vaatima vähimmäisoktaaniluku. Liian pieni oktaaniluku aiheuttaa moottorissa nakutusta eli polttoaineen ennenaikaista syttymistä, joka voi aiheuttaa moottorivaurion.

pienmoottoribensiini

Pienmoottoribensiini valmistetaan tarkoin valikoiduista korkealaatuisista rikittömistä, hyvin puristusta kestävistä parafiineistä. Tällaisia tuotteita kutsutaan myös alkylaattibensiineiksi, koska niiden valmistuksessa ei käytetä olefiineja, aromaatteja, happiyhdisteitä (esim. etanolia), eikä haitallisena pidettävää bentseeniä. Useimmat tuotelaadut noudattavat ruotsalaista bensiinikäyttöisten työkoneiden polttoainestandardia.

Pienmoottoribensiinien koostumus on sellainen, että tuotteiden haihtuma ja pakokaasupäästöt aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa sekä käyttäjille että ympäristölle. Työkoneissa pienmoottoribensiini palaa moottorissa puhtaasti eikä tuota hengitysalueella yhtä paljon haitallisia pakokaasuyhdisteitä kuin autokäyttöön tarkoitettu bensiinilaatu. Pienmoottoribensiinin hyviin ominaisuuksiin kuuluu lisäksi muun muassa se, että ne eivät höyrysty yhtä helposti kuin tavalliset bensiinit. Niiden käsittely on miellyttävää ja turvallista.

Pienkäyttäjän kannalta pienmoottoribensiinin hyvä säilyvyys on myönteinen ominaisuus. Pienmoottoribensiiniä käytettäessä polttoainejärjestelmää ei tarvitse tyhjentää pitemmänkään käyttötauon ajaksi, sillä tuote ei seisoessa hartsiinnu tai muuten vanhene. Pienmoottoribensiiniä voidaan käyttää sekä 4-tahtimoottoreissa, että 2-tahtityökoneissa yhdessä 2-tahtiöljyn kanssa.

polttoainedirektiivi (FQD)

Säätelee Euroopassa käytettävän bensiinin ja dieselpolttoaineen laatuvaatimuksia ympäristö- ja terveysnäkökohtien perusteella. Lisäksi määrittelee tavoitteet sille, kuinka tieliikenteen polttoaineiden elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä tulee vähentää ja seurata.

tilavuusprosentti, til-%

Kertoo polttoainekomponentin tilavuuden osuuden koko polttoaineen tilavuudesta.

uusiutuvan energian edistämisdirektiivi (RED, REN)

Luo Euroopassa yhteiset puitteet sille, kuinka uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa energiankäyttöä edistetään. Asettaa sitovat kansalliset tavoitteet sille, kuinka paljon uusiutuvaa energiaa on käytettävä ja säännöt sille, mikä on uusiutuvaa energiaa ja mitä uusiutuvan energian tuotantoketjun tarkastelussa on otettava huomioon.

venttiilisuojalisäaine

Suoja-aine, jota joidenkin vanhojen autojen moottorit tarvitsevat pakoventtiilien suojaksi. Korvaa bensiinin aiemmin sisältämän lyijyn.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä