Kysymyksiä ja vastauksia

3. Miksi etanolipitoisuutta nostettiin juuri 95-oktaanisessa bensiinissä?

Jotta asetetut ilmastopoliittiset tavoitteet voidaan saavuttaa, on biopolttoaineiden käyttöä lisättävä eniten niissä tuotteissa, joiden käyttö on laajinta. Teknisten rajoitteiden (säiliöt, pumput) vuoksi huoltoasemilla on mahdollista tarjota tulevaisuudessakin ilman huomattavia investointeja pääosin kahta bensiinilaatua, 95-oktaanista ja 98-oktaanista. Samat rajoitteet koskevat jakelujärjestelmää laajemminkin.

Kun etanolia lisättiin yleisimmin käytettyyn 95-laatuun ja 98-oktaanisen bensiinin etanolipitoisuus säilyi entisellään, pystyttiin täyttämään lainsäädännössä asetetut jakeluvelvoitteet ja samalla varmistamaan, että kaikkiin moottoreihin on saatavilla sopivaa bensiiniä.

Oktaanilukuvaatimus on ensisijainen tarkasteltaessa bensiinin soveltuvuutta moottoreihin: matalaoktaanisemman sijasta voi käyttää korkeaoktaanisempaa, mutta ei päinvastoin. Jos 95 E10-bensiini ei sovellu moottoriin, on vaihtoehtona 98 E5. Tavoitteena on säilyttää polttoaineiden jakelulogistiikka edelleen mahdollisimman yksinkertaisena ja tehokkaana, mikä on myös kuluttajan etu.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä