Kysymyksiä ja vastauksia

20. Mitä merkinnät huoltoasemien polttoainepumpuissa tarkoittavat?

Ennen bensiinipumpuissa oli merkinnät 95E ja 98E. Näissä luku kertoi oktaanivaatimuksen ja kirjain E tuli sanasta "Eurograde". Jakelumittarimerkinnät muuttuivat E10-bensiinin tullessa markkinoille seuraavalla tavalla: luku ennen E-kirjainta kertoo edelleen oktaanilukuvaatimuksen, kirjain E merkitsee etanolia ja luku E-kirjaimen jälkeen kertoo etanolin maksimipitoisuuden polttoaineessa. Pumppumerkintöihin tuli lisäksi muuta uutta informaatiota.

E10-bensiinin merkintä on 95 E10. Tässä luku 95 tarkoittaa oktaanilukua, kirjain E etanolia ja luku 10 sitä, että bensiini sisältää etanolia enintään 10 tilavuusprosenttia. Letkutorneissa on soveltuvuutta kuvaava teksti: ”Moottoreihin, joissa voidaan käyttää 10 % etanolia sisältävää polttoainetta – För motorerer som kan drivas med bränsle som innehåller 10 % etanol”.

E5-laadun merkintä on 98 E5. Tässä luku 98 tarkoittaa oktaanilukua, kirjain E etanolia ja luku 5 sitä, että bensiini sisältää etanolia enintään 5 tilavuusprosenttia. Letkutorneissa on soveltuvuutta kuvaava teksti: ”Kaikkiin bensiinikäyttöisiin moottoreihin – För alla bensindrivna motorer”.

Korkeaseoksisen etanolipolttoaineen, E85, merkinnässä luku 85 ei tarkoita oktaaneja, vaan tämän polttoaineen maksimietanolipitoisuutta. Etanolipolttoaineen jakelumittarimerkintä ei sisällä merkintää oktaanilukuvaatimuksesta. Tätä polttoainetta myyvissä letkutorneissa on soveltuvuutta kuvaava teksti: ”Etanolipolttoaine, ainoastaan etanoli/bensiiniajoneuvoihin (FFV) – Etanolbränsle, endast för etanol/bensinfordon (FFV)”.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä