Kysymyksiä ja vastauksia

17. Mitä laatuvaatimuksia liikennepolttoaineiden pitää täyttää?

Bensiinin ja muiden liikennepolttoaineiden laatuvaatimusten pohjana on EU:n polttoaineiden laatudirektiivi. Direktiivissä asetettuja ja kansalliseen lainsäädäntöön vietyjä laatuvaatimuksia täydentävät eurooppalaiset ja kansalliset liikennepolttonesteiden laatustandardit. Ne määrittelevät vähimmäisvaatimukset polttoaineiden ongelmattoman toiminnan takaamiseksi. Suomessa saa myydä vain direktiivien ja lainsäädännön vaatimukset täyttäviä liikennepolttoaineita.

Eurooppalaiset standardit laaditaan Euroopan standardointikomiteassa CEN:ssä. Ne valmistellaan asiantuntijavoimin yhteistyössä eri osapuolien kuten polttoaineen tuottajien ja moottorivalmistajien kanssa. Laatustandardit ovat Suomessa voimassa SFS-EN-standardeina. Laatustandardi SFS-EN 228 asettaa vaatimukset  moottoribensiinille.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä