Kysymyksiä ja vastauksia

14. Mitä tapahtuu, jos tankkaa vahingossa väärää polttoainetta?

Bensiini ja dieselpolttoaine: Dieselautoon voi vahingossa tankata bensiiniä, koska moottoribensiinin täyttöpistooli mahtuu dieselauton polttoaineen täyttöaukkoon.

Mikäli vahinko tapahtuu, ei dieselajoneuvon moottoria saa käynnistää eikä autoa siirtää pois tankkauspaikalta ajamalla. Pienikin moottoribensiinimäärä dieselpolttoaineen joukossa muuttaa tuotteen leimahduspistettä ja voi aiheuttaa dieselmoottorin vaurioitumisen.

Auto on siirrettävä pois tankkauspaikalta työntämällä tai hinaamalla, ja tankkausvirheen jälkeen dieselajoneuvon polttoainejärjestelmä on asianmukaisesti tyhjennettävä. Tällaisessa tilanteessa on aina syytä, etenkin uuden dieselajoneuvon ollessa kyseessä, ottaa yhteyttä lähimpään merkkihuoltoon.

Nykyiselle lyijyttömälle bensiinille tarkoitettuun bensiiniautoon ei voi vahingossa tankata dieselpolttoainetta, koska dieselpolttoainepistooli ei sovi bensiiniauton tankkausaukkoon. Mikäli dieselpolttoainetta on kuitenkin joutunut bensiiniin pienikin määrä esimerkiksi varakanisterista, on bensiini vaihdettava käyntihäiriöiden ja moottorivaurion riskin välttämiseksi.
 
E10-bensiini: 95 E10 -bensiiniä ei pidä tankata ajoneuvoon, johon sen ei ole ilmoitettu soveltuvan.

E10-bensiinin satunnainen tankkaaminen bensiinikäyttöiseen autoon, johon se ei sovellu, ei aiheuta välittömiä vahinkoja eikä polttoainetta tarvitse autosta poistaa. Suositeltavaa on kuitenkin täyttää tankki soveltuvalla polttoaineella, kun kolmasosa tai puolet tankillisesta on käytetty. On mahdollista, että auton käynnistyvyys ja käyttöominaisuudet pakkasessa heikkenevät tilapäisesti väärän E10-tankkauksen seurauksena.

Korkeaseoksinen etanolipolttoaine: E85:n tankkaus muuhun kuin flexifuel-autoon aiheuttaa korroosiota, vakavia käyntihäiriöitä ja pakokaasupäästöjen lisääntymistä, jos auto ylipäätään käynnistyy. Tällaisessa tapauksessa auto on hinattava korjaamolle polttoaineen vaihtoa varten. Etanoli voi vahingoittaa materiaaleja.

Dieselpolttoaine, jossa yli 7 % FAMEa: Yli 7 % metyyliesterityyppistä FAMEa sisältävän biodieselpolttoaineen (joka ei ole nykyisen standardin mukainen, joten se on erikseen merkittävä tankkauspaikalla) tankkaaminen autoon, johon se ei sovellu, ei aiheuta välittömiä häiriöitä, mutta vaarantaa auton polttoainelaitteiston ja pakokaasunpuhdistuslaitteiden pitkäaikaisen toiminnan. Tällaisessa tapauksessa auto on hinattava korjaamolle polttoaineen vaihtoa varten.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä