E10-bensiinin soveltuvuus veneisiin

 ©2010-2018 Venealan Keskusliitto Finnboat ry
Julkaisun osittainenkin kopiointi ilman tekijänoikeudenhaltijan lupaa on kielletty.


Veneitä koskevat tiedot on koonnut Venealan Keskusliitto Finnboat ry. Kaikki tiedot perustuvat maahantuojilta saatuihin tietoihin eikä Finnboat vastaa niiden yksityiskohtaisesta paikkansapitävyydestä. Lisäkysymykset tulee osoittaa suoraan maahantuojille.

Moottorin oktaanilukuvaatimus on aina ensisijainen: jos vaatimus on enemmän kuin 95, ei 95 E10 sovellu käyttöön.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä