E10-bensiini
Suomessa 95-oktaanisen eli niin sanotun perusbensiinin etanolipitoisuutta lisättiin vuoden 2011 alussa, jotta liikennepolttoaineiden biopolttoainevelvoitteet voidaan täyttää. Liikenteen ympäristötavoitteiden saavuttamisessa etanolipitoisuuden lisäys on yksi keino muiden lisäksi.

E10-bensiinin bioetanolimäärä voi vaihdella ja olla enintään 10 tilavuusprosenttia. E10-bensiini voi vaihtoehtoisesti sisältää myös eettereitä tai muita polttoainedirektiivin sallimia alkoholeja. E10-bensiini soveltuu suurimpaan osaan käytössä olevista autoista (ks. E10-bensiinin soveltuvuus), joissa käytetään 95-oktaanista bensiiniä.

Saatavana on edelleen ainakin kahta bensiinilaatua: 95-oktaaninen 95 E10 ja 98-oktaaninen 98 E5. Jälkimmäisessä etanolia voi olla enintään 5 tilavuusprosenttia. Se sopii sellaisiin moottoreihin, jotka eivät voi käyttää E10-bensiiniä. Markkinoilla voi olla myös muita bensiinilaatuja.

Suomen autokanta on niin iäkästä, että etanolia enintään 5 tilavuusprosenttia sisältävä bensiini tulee olemaan saatavilla vielä monia vuosia. Kaiken kaikkiaan polttoaineiden kehitys kulkee aina käsi kädessä auto- ja moottoritekniikan kehityksen kanssa.

Biopolttoaineiden jakeluvelvoite ei automaattisesti tarkoita sitä, että perusbensiinin etanolipitoisuutta tarvitsisi nostaa nopealla aikataululla. Jakeluvelvoite pystytään täyttämään jatkossa muutenkin, esimerkiksi lisäämällä dieselin biokomponentteja ja käyttämällä nykyistä suurempia määriä E85-etanoliseospolttoainetta. Jos biokomponentit on valmistettu metsätähde- ja jätepohjaisista raaka-aineista, voidaan niiden aikaansaama päästöjen vähentymä huomioida laskelmissa kaksinkertaisena vuoteen 2020 saakka.

Suomessa on 1990-luvulta alkaen käytetty bensiineissä erilaisia happikomponentteja. Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä tuli voimaan vuoden 2008 alussa. Siitä lähtien bensiinissä oli etanolia 0-5 tilavuusprosenttia.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä