Tiedotteet
9.6.2011 12.00

VTT: Bensiinilaadulla ei ole merkittävää vaikutusta henkilöauton päästöihinkään

VTT:n 6.6.2011 julkaiseman tutkimuksen mukaan kauppalaatuisten moottoribensiinien – 95E10 ja 98E5 – välillä ei ole käytännön tasolla juuri mitään eroa polttoaineen kulutuksessa normaaliajossa.

Myöskään lähipäästöissä ei näillä polttoaineilla ole mittaustarkkuuden rajoissa merkittävää eroa. Tieto perustuu VTT:n polttoaineen kulutustutkimuksen yhteydessä tehtyihin päästömittauksiin.

Maanantaina 6.6. julkistetun kulutusvertailun tulosten käsittelyn yhteydessä median edustajat olivat kiinnostuneita polttoaineiden aiheuttamista eroista ns. lähipäästöissä, joita ovat hiilimonoksidi (CO), palamattomat hiilivedyt (HC) ja typen oksidit (NOx). Näitä tuloksia ei ollut liitetty raporttiin, mutta asiasta tulleiden kyselyjen takia VTT julkistaa yhteenvedon tuloksista oheisessa taulukossa. VTT on nyt käsitellyt tulokset vastaavalla tavalla kuin aiemmin julkistetut kulutusarvot.

Taulukosta nähdään, että käytettäessä 95E10-laatua CO- ja HC-päästöt olivat keskimäärin vähän pienemmät (noin 6 %) kuin vastaavat 98E5-laadulla mitatut päästöarvot. Vastaavasti NOx-päästöt olivat 95E10-laadulla keskimäärin hieman isommat (noin 1 %) kuin 98E5-laatua käytettäessä.

Pakokaasupäästöjen mittaaminen on monimutkaisempi kokonaisuus kuin polttoaineen kulutuksen määrittäminen. Päästöjen määrään vaikuttaa myös suurempi joukko muuttujia kuin kulutukseen. Siksi myös tulosten epätarkkuus ja hajonta on tyypillisesti noin kymmenkertainen verrattuna polttoaineen kulutuksen mittaamisen epätarkkuuteen. Kun kyseessä on hyvin pienet erot – kuten tässä tutkimuksessa kahden eri bensiinilaadun välillä – tulokset ovat hyvin tulkinnanvaraisia. Erot kahden periaatteessa samanlaisen, samalla polttoaineella ajetun kokeen välillä ovat siis keskimäärin vähän suurempia kuin tässä esitetyt keskimääräiset erot polttoaineiden välillä.

Erot päästöarvoissa ovat lähes merkityksettömiä, koska mittaustulosten epätarkkuus ja tulosten hajonta oli kaikkien komponenttien osalta 8-22 %:n suuruusluokkaa. Tästä syystä tuloksia voi pitää korkeintaan suuntaa antavina, eikä niiden perusteella voi sanoa kummankaan laadun päästötulosten poikkeavan toisesta.

On kuitenkin paikallaan tässä yhteydessä vielä muistuttaa, että etanolipitoisuuden kasvattamisella ei tavoitellakaan vähenemää lähipäästöissä, vaan mahdollisuutta uusiutuvan, bioperäisen energian käytölle, jolla voidaan vähentää fossiilisen hiilen päästöjä ja torjua ilmastonmuutosta.

Pakokaasupäästöt autokohtaisesti sekä keskimääräinen ero eri bensiinilaaduilla


Lisätietoja: 

VTT
erikoistutkija Juhani Laurikko
puh. 020 722 5463, juhani.laurikko@vtt.fi

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä