Tiedotteet
30.12.2010 12.00

TEM: Biopolttoaineiden jakeluvelvoite nousee asteittain 20 prosenttiin

Biopolttoaineiden jakeluvelvoite nousee nykyisestä 4 prosentista kuuteen prosenttiin vuosiksi 2011–2014 ja siitä eteenpäin asteittain 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tasavallan presidentti vahvisti 30.12.2010 lain, jolla muutetaan nykyistä lakia biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä. Laki tulee voimaan vuoden vaihteessa.

Hallitus asetti keväällä 2010 uusiutuvan energian velvoitepaketin yhteydessä korotetun tavoitteen, jonka mukaan uusiutuvan energian osuus liikenteessä nostetaan 20 prosenttiin vuonna 2020. Tärkein toteutuskeino tässä on biopolttoaineita koskeva jakeluvelvoite.

Biopolttoaineiden käyttö on kasvanut Suomessa jakeluvelvoitteen asettamisen myötä vuoden 2007 lähes nollatasosta nykyiseen noin 160 000 öljyekvivalenttitonniin. Nyt annetun lain mukaan käyttö vuonna 2020 on 730 000 tonnia.

Suomessa tavoitteena on toteuttaa velvoite pääosin niin sanotuilla tuplalaskettavilla biopolttoaineilla. Tällöin todellinen tarvittava biopolttoainemäärä olisi 365 000 tonnia. Tuplalaskentaa voidaan soveltaa, kun biopolttoaine on tuotettu jätteistä, tähteistä tai syötäväksi kelpaamattomasta selluloosasta tai lignoselluloosasta, eli puuraaka-aineesta. Tavoitteena on, että Suomeen syntyisi 2-3 tällaista metsätähteistä dieselpolttoainetta jalostavaa toisen sukupolven tuotantolaitosta.

Jakeluvelvoitteen kasvu ei välttämättä edellytä muutoksia ajoneuvokalustoon, sillä 20 prosentin osuus on saavutettavissa nykyisen tyyppisellä kalustolla, jos biopolttoaineiden käyttö painottuu vahvasti dieselajoneuvoihin.

Biopolttoaineiden käytöstä johtuva lisäkustannus olisi vuonna 2020 noin 110–130 miljoonaa euroa, riippuen siitä kuinka paljon tuplalaskettavia biopolttoaineita käytetään. Kuluttajalle velvoitteesta ei koidu merkittäviä lisäkustannuksia, jos raakaöljyn hinta nousee nykyarvioiden mukaisesti nykytasosta 50 prosenttia vuoteen 2020 ja samalla biopolttoaineiden verotus kevenee hallituksen energiaverotuksesta antaman esityksen mukaisesti.

Lisätiedot:

teollisuusneuvos Petteri Kuuva, TEM, puh. 010 606 4811

hallitusneuvos Anja Liukko, TEM, puh. 010 606 2078


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä