Information om E10-bensinen

Kolla 95 E10-bensinens lämplighet för din bil eller dina andra fordon. På den här sidan, Motiva Oy:s officiella E10-webbtjänst, finns information om E10-bensinens lämplighet för olika bilmärken. Du får uppgifter som gäller bilar, mopeder, motorcyklar, snöskotrar och andra små maskiner samt båtar.

Också bilaffärerna och bilimportörerna samt andra fordonsimportörer ger råd och information.

Finland utökar biobränslena i trafiken som ett led i kampen mot klimatförändringar. År 2011 togs 95 E10-bensinen i bruk. Den innehåller högst 10 volym-% etanol. För motorer som inte kan använda 95 E10 finns bensinkvaliteten 98 E5.

Sidorna har tagit fram av:

Motiva

Aktuellt

16.02.2016 E10-bensinens andel 63 procent år 2015

År 2015 stod 95 E10 -bensin för 63 procent av all såld bensin, framgår det av Olje- och biodrivmedelsbranschens statistik. Bilparken är gammal i Finland, men förnyas stegvis, och andel av E10-bensin har ökats årligen efter E10-bensin togs i bruk i början av år 2011.

Läs mera

12.03.2013 Över två miljoner besökare på E10 nätsidorna

De i maj 2010 öppnade officiella E10-bensin -nätsidorna har tills nu haft över två miljoner enskilda besökare. Sammanlagt över 2,7 miljoner besök berättar om att samma personer söker upprepade gånger information från nättjänsten. Språkversionerna är finska, svenska och engelska.

Läs mera


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä